Forslaget om at tilbakekalling av statsborgerskap bare skal skje etter behandling i domstolen er dårlig. VG

Les også