Sakset/Fra hofta

Liberale medier står overfor en trussel de kanskje ikke forstår rekkevidden av. Trump representerer ikke bare et syn som er annerledes, han har makt til å foreslå og iverksette politikk som bygger på helt andre premisser enn de gjør. Og han gjør det i et rasende tempo.

Dermed må de liberale vise farve. Hvem de egentlig holder med. Det er ikke sikkert det faller ut til deres fordel.

Kunngjøringen av midlertidig pause i innvandringen fra syv muslimske land, fulgt av «ekstrem filtrering» og favorisering av forfulgte kristne, får de liberale til å gå amok. Men dermed blottstiller de seg selv. Barack Obama har ført en politikk som har neglisjert og ignorert de kristne, men vært svært opptatt av å fremheve muslimer. Han har hatt sin egen favorisering.

De liberale vil ha det til at de står for den åpne dørs politikk. At de er de ekte humanister. Men det er en falsk problemstilling. De har ikke villet sette grenser, hverken for hvem de slipper inn eller deres religiøse praksis i vestlige samfunn. Det har gjort det svært vanskelig å drive anti-terror-arbeid for politi og sikkerhetstjenester.

Disse konsekvensene vil komme tydelig frem, og det vil bli tydelig at prisen for den åpne dørs politikk er større terrortrussel.

Det er nok å lese New York Times så ser man at de mister besinnelsen av Trump.

Tenk Trump innførte de nye bestemmelsene på Holocaust-dagen! Det er for New York Times å trampe på de drepte:

The president signed the executive order shortly after issuing a statement noting that Friday was International Holocaust Remembrance Day, an irony that many of his critics highlighted on Twitter. The statement did not mention Jews, although it cited the “depravity and horror inflicted on innocent people by Nazi terror.”

Det er ironi bare hvis man mener at muslimer er vår tids jøder. Det er det kanskje ikke så mange som mener som norske og amerikanske liberale medier tror.

Hvis man ser på Obamas forhold til islam vs f.eks. Israel, så er det noen ubehagelige sannheter som kommer frem. Og de vil komme enda tydeligere frem med Trump ved roret.

Trump vil sette i gang en prosess som vil bringe for en dag hvor dypt islam allerede har infiltrert Vesten.

New York Times gjør et nummer av at han ikke innførte en frys av all innvandring fra landene som sto bak 9/11: Saudi-Arabia, Libanon og Emiratene.

Announcing his “extreme vetting” plan, the president invoked the specter of the Sept. 11, 2001, attacks. Most of the 19 hijackers on the planes that crashed into the World Trade Center, the Pentagon and a field in Shanksville, Pa., were from Saudi Arabia. The rest were from the United Arab Emirates, Egypt and Lebanon. None of those countries are on Mr. Trump’s visa ban list.

Men med den farten Trump har er det bare et tidsspørsmål før han kommer med nye tiltak som innebærer oppdemming av islam, dvs som stanser dens forsøk på å trenge inn i Vesten. Forbud mot utenlandsk finansiering av moskeer og islamske sentra synes en opplagt sak, overmoden, som burde vært innført for lenge siden.

Hvordan vil europeiske land stille seg til Trump, når han gjør ting som befolkningen vil nikke til?

De liberale forsøker febrilsk å fremstille Trump som illiberal, som sjåvinistisk og anti-muslimsk.

Human rights activists roundly condemned Mr. Trump’s actions, describing them as officially sanctioned religious persecution dressed up to look like an effort to make the United States safer.

The International Rescue Committee called it “harmful and hasty.” The American Civil Liberties Union described it as a “euphemism for discriminating against Muslims.” Raymond Offensheiser, the president of Oxfam America, said the order would harm families around the world who are threatened by authoritarian governments.

Kritikken preller av på Trump. Dette er America First. Obama som aldri ville bruke ordet radikal islam var en trussel mot Amerika og Vesten.

Trump innfører kjærlighet som kriterium for å slippe inn i USA. At det er revolusjonært, sier mye om Obama og Clintons politikk: For dem er patriotisme noe negativt. Men Trump adresserer at man skal være lojal mot amerikanske verdier for å slippe inn. Blir det for mange som følger sharia blir det et stort problem. Resultatene ser vi i Europa i enda høyere grad enn i USA.

Trump går rett på sak:

In an executive order that he said was part of an extreme vetting plan to keep out “radical Islamic terrorists,” Mr. Trump also established a religious test for refugees from Muslim nations: He ordered that Christians and others from minority religions be granted priority over Muslims.

“We don’t want them here,” Mr. Trump said of Islamist terrorists during a signing ceremony at the Pentagon. “We want to ensure that we are not admitting into our country the very threats our soldiers are fighting overseas. We only want to admit those into our country who will support our country, and love deeply our people.”

Etter å ha våget å si høyt det alle oppegående mennesker vet og forstår, sier Trump at de kristne er ignorert under Obama. Det er de som har det verst:

Earlier in the day, Mr. Trump explained to an interviewer for the Christian Broadcasting Network that Christians in Syria were “horribly treated” and alleged that under previous administrations, “if you were a Muslim you could come in, but if you were a Christian, it was almost impossible.”

“I thought it was very, very unfair. So we are going to help them,” the president said.

New York Times skriver at forfordelingen av muslimer ikke stemmer, det kom like mange kristne som muslimer til USA ifjor.

In fact, the United States accepts tens of thousands of Christian refugees. According to the Pew Research Center, almost as many Christian refugees (37,521) were admitted as Muslim refugees (38,901) in the 2016 fiscal year.

Men historiene om at kristne fra Midtøsten har vanskelig for å slippe inn i USA er mange. Og de vil sikkert bli flere nå som Trump har våget å stikke hull på byllen.

Han har våget å stå opp for Vesten. Det skal bli vanskelig for mediene å overbevise folk om at det er han som er «gal».