Nytt

I en risikoanalyse fra Tysklands innenriksdepartement og det føderale kriminalpolitiet Bundeskriminalamt som er lekket til Bild, advares det om at islamistiske terrorister åpenbart har både evne og vilje til å anskaffe og bruke store mengder farlige kjemikalier. I rapporten nevnes drikkevannsforsyningen som et mulig angrepsmål.

Trusselbildet trenger ikke nødvendigvis omfatte de aller største anleggene av strategisk viktighet for et samfunn. Die Welt skriver:

Noe i retning av et kjemisk angrep på drikkevannsforsyningen til for eksempel leiegårder regnes som et «realistisk alternativ», det samme gjelder forgiftning av matvarer. I tillegg har mulige angrep på den kjemiske industriens anlegg og transport et «høyt trusselpotensial».

Rapporten redegjør også for hvordan sikkerhetsmyndigheter, redningstjenester og sykehus er forberedt på slike scenarier. Trusselbildet er altså konkret nok til at myndighetene forbereder seg på å håndtere det.

 

Bild – Die Welt – Focus