Kort

100 av 114 anmeldte overgrep under sommerens musikkfestivaler er henlagt. Svenska Dagbladet

Les også

Mest lest

Meyer på jordet

Les også