7500 personer, mange av dem utlendinger uten adresse, er tiltalt i straffesaker i Oslo som ikke er kommet for retten. Dagbladet

Les også