Kanskje kritisk gjennomgang av egne resonnementer når norsk MSM en dag? NY Times

Les også