Utlendinger må komme først i køen, ellers er man rasist. Hele Vesten lider av selvhat. NRK

Les også