Det fastslår Borgarting lagmannsrett. Saken forsøkes som ventet anket til Høyesterett. NRK

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629