Kort

Det fastslår Borgarting lagmannsrett. Saken forsøkes som ventet anket til Høyesterett. NRK

Les også

Les også