Video 1

Aia forteller om hvor store forskjeller det er mellom Danmark og Sverige når det gjelder ytringsfrihet. Jan Sjunnesson fra Avpixlat sier seg enig.

Les også

Les også