Sakset/Fra hofta

For fire år siden uttalte Obama de berømte linjer om at bruke av kjemiske våpen i Syria var en «rød linje» for ham som ville utløse et amerikansk gjengjeldelsesangrep. Tre år senere døde 1.400 mennesker i Gouhta i Damaskus. Obama foretok seg ingenting.

Der og da døde noe av respekten for Obama og USA. Partene visste at USA ikke kom til å intervenere.

Obama la noen begrensninger på USAs rolle, ut fra konsekvens-analyse. Ingen av partene var særlig tiltalende og det hadde også en moralsk side: Det var umulig å bli involvert uten å skade ikke-stridende og stille USA overfor umulige moralske valg.

Putin har ikke slike skrupler. Nå kan hans fly bombe sykehus og sivile i og rundt Aleppo uten den helt store fordømmelsen. Håpløsheten har grepet verdenssamfunnet. Følelsen av at ingenting nytter.

Det er en farlig følelse, spesielt for Europa som har tatt inn hundretusener. For de som kommer fra krigen kjennes Europas passivitet som en moralsk svikt.

«Aleppo is dying but where is the outrage?» the Lebanese journalist Hisham Melhem wrote earlier this week. «Where is the outrage in the majority Arab and Muslim states? In Europe, which is being directly impacted by the Syrian tragedy? Where is the outrage in America? Have we become too numbed because of the unbearable stench of death and dying in the Middle East?»

«It shall be written that when death came to Aleppo, few were genuinely moved — unlike a generation ago, when many Americans and others who were horrified by the slaughter of civilians in Bosnia, shouted ‘Never again,’ and forced a reluctant American president to do the right thing to stop the carnage,» wrote Melhem.

khaled.omar.white.helmets.aleppo

Torsdag ble Khaled Omar (31) drept i Aleppo. Omar var medlem av en frivillig syrisk hjelpeorganisasjon, hvis symbol er hvite hjelmer. Han ble verdensberømt da han reddet et spebarn fra ruinene i 2014. Nå ble han selv drept. Av hvem?

But he was himself killed on Thursday by a suspected Russian airstrike while carrying out a rescue mission in the war-torn city.

Av russiske fly. Av Putin, som John Kerry forhandler med om våpenhviler og krigen mot IS. USA er blitt objekt, og må bære konsekvensene for russernes handlinger. Vreden retter seg mot et USA som lar Putin bombe Aleppo.

Rebels and jihadists last week broke a regime siege on the eastern half of Aleppo but Bashar al-Assad’s forces and their Russian allies have launched an unrelenting wave of airstrikes in response.

On Friday an airstrike hit the Kafr Hamra children’s hospital in a village on the outskirts of Aleppo, killing a nurse and a technician and rendering the hospital’s facilities unusable, opposition groups said.

Vesten er koblet opp som mottaker og avtaker av krigen, som bare blir mer grusom. Obama har latt sjansen til å sette Assad på plass gå fra seg, og Putin gikk i sted inn. Da ble det enda vanskeligere for USA å foreta seg noe.

I stedet samarbeider USA med Putin mot IS.

Det svekker USAs moralske autoritet i mange muslimers øyne. De forstår ikke logikken.

Det blir ikke bedre av at USA også har samarbeidet med Erdogan som har vært mer opptatt av å bekjempe kurderne enn IS. Erdogan har nå tatt et stort sprang mot et islamistisk diktatur. Han og Putin kan komme til å gjøre en deal som vil få slutt på krigen. Prisen kan bli at Assad blir sittende. Landet er ødelagt.

Europa og USA er virvlet inn i noe de nesten ikke har innflytelse på. Det er deres egen skyld i den forstand at de ikke har villet innse hva det handler om, hva deres valg er, og om de er villig til å betale prisen.

Det kalles politikk.

 

http://www.cbc.ca/news/world/syria-crisis-continues-1.3718279

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/12/syrian-white-helmet-who-saved-miracle-baby-is-killed-in-aleppo-a/