Nettavisene redigeres mer som Facebook-vegger, tilpasser seg brukerens smak. Kokkvold: Mediene har innimellom plikt til å opponere mot leserne. Klassekampen

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629