Kort

Islamsk Råd anklages for å prøve å monopolisere halal-sertifiseringen ved å presse forretninger og restauranter til å inngå avtaler som binder dem til bestemte leverandører, og ved å sverte ryktet deres hvis de ikke er med på notene. Regelstridig praksis, sier NHO. NRK ABC Nyheter

Les også

Les også