Kunstverk

Felix Anton Scheffler (1701-1760)
Johann Franz Hoffmann (1699-1776)

Freske i det som en gang het Gnadenkirche Hirschberg, fra 1945 Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Jelenia Góra (tidligere Hirschberg) i Schlesien/Śląsk.

Kirken er karakterisert som en syntese mellom protestantisk klassisisme og katolsk barokk. Den ble bygget 1709-1718, og er åpenbart sterkt inspirert av Katarina kyrka på Söder i Stockholm (1656–1695). Byggmester var Martin Frantz fra Reval/Tallinn.

Motivet er hentet fra Apostlenes gjerninger 1,6-11 (DNB 1930):

Da de nu var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel? Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også