Kort

I Belgia vil hele befolkningen få stilt til disposisjon jodtabletter, som gir en viss beskyttelse mot de helseskadelige virkningene av radioaktiv stråling – kort tid etter avdekkingen av mulige planer hos en IS-celle om å lage en såkalt skitten bombe. The Telegraph

Les også

Les også