Skagens_Hede_ved_Brovandene

Peder Severin Krøyer (1851-1909)

Olje på tre, 23 x 32cm, privateie.

Sist registrert ved auksjon hos Bruun Rasmussen i København den 28.februar 2012, der tilslaget falt på DKK 165 000,-, noe over utropspris.

Etter alt å dømme er bildet en raskt utført skisse etter naturen.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629