d5846260a

Josef Sudek (1896-1976)

Sølvgelatinkopi. 9,2 x 29cm, privateie

Sist sett ved auksjon hos Christie’s i Paris, 13. november 2014, der antydet pris var €3,000 – €5,000, men tilslaget falt på €7,500 pluss gebyrer.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629