En Volkswagen Passat eksploderte ca. klokken 8 i morges mens den kjørte i trafikken på i Berlin-bydelen Charlottenburg – på vei mot sentrum. Mannen som kjørte bilen, døde i eksplosjonen, som ble forårsaket av en sprengladning som var blitt plassert i eller på bilen.

Bakgrunnen for det inntrufne er uklar. En politikilde sier til Die Welt at intet i etterforskningen så langt tyder på terror. Føreren, som ikke hadde kjørt langt, er ennå ikke identifisert.

Så er spørsmålet hvorfor noen hadde plassert sprengstoff i bilen.

Man kan her tenke seg at noen ville føreren av bilen til livs, hvilket bringer tankene hen på et attentat i kriminelle miljøer. En alternativ forklaring kunne være at føreren var en selvmordsterrorist, og at bomben gikk av for tidlig ved en feil.

Tatt i betraktning bombens begrensede sprengkraft, som tilsynelatende ikke gjorde skade på andre enn føreren, fremstår den første forklaringen som mest sannsynlig, med mindre det var en klønete terroraspirant. Men det blir formodentlig større klarhet om saken så snart man finner ut hvem den døde var.

 

Die Welt