Kort

Ikke så uvanlig med 400-500 søkere på butikkjobber, sier NAV-sjefen i Vestfold og Telemark. NRK Telemark