Simone fra Calais forteller hvordan det er å bo i en by hvor tryggheten er borte. Dette er vår sivilisasjons død, sier hun og beskriver hvordan befolkningen lider under invasjonen av migranter. De kommer ned til byens sentrum 2-3-4000 i slengen og er aggressive mot lokalbefolkningen. Selv på gravlunden har politiet installert overvåkningskameraer. Men gjerningsmennene har ingen adresse, ingen identitet og å finne dem i «the Jungle» er som å lete etter nåla i høystakken.

Calais2

Calais3

Lokalavisen Calais

Migrasjonskrisen i Calais overskygger alt annet i avisen for den nordlige regionen.

Snaphanen