Sakset/Fra hofta

Thorbjørn Jagland sa det og Erna Solberg sa det: Man måtte ikke blande Paris-terroren sammen med migrantspørsmålet.  – Jeg tror folk er i stand til å se forskjell på IS og de som flykter fra dem, sa statsministeren syrlig.

Jagland slo inn samme dør: De som kommer til Europa flykter fra IS’ redselsregime, det ville derfor være helt galt å gi dem skylden for, eller assosiere dem med Paris-terroren.

Undervurderer Jagland og statsministeren folks vurderingsevne? Eller er det en frekk måte å kuppe debatten på? Ved å lage den oppstillingen de gjør, setter de opp et moralsk hinder. Den som ønsker å se terroren og massemigrasjonen i sammenheng løper en risiko. Siden pressen er enig, er det få som tør å opplate sin munn.

I utlandet bryr man seg mindre om disse forsøkene på moralske føringer:

I Daily Telegraph er man opptatt av at først migrasjonen og nå terroren truer Schengen. Det er innlysende at terroren svekker Schengen, mener avisen.

“With Paris in lockdown and France closing its borders, we can see all too clearly that what is at stake here is the very essence of our way of life in Europe,” said Davis Lewin, the deputy director of the Henry Jackson Society, a conservative think-tank.

Politikerne ved makten må bestemme seg. Hvis de fortsetter å tabuisere debatten om årsaken mellom parallellsamfunn, radikalisering og terror, og brennmerke dem som forsøker å reise den, vil de ha ansvaret for at høyresiden vokser seg stadig større. Det kan være at det kommer løsninger som mer fintfølende mennesker gjerne skulle sett uprøvd.

Denne årsakskjeden er i dag helt tydelig til stede og det skal en overvinnelse til ikke å se den.

Mr Lewin of the Henry Jackson Society, warned that unless liberal governments were more open about confronting the threat posed by militant Islam to European societies, they risked losing the argument to the real hardliners.

“It’s all very well to have a compassionate, multi-cultural vision in principle, but in practice we do not seem to know who is among us, and whether they share our values.

“The political classes cannot keep saying – as Merkel is saying – that ‘there is nothing to see here’, that the problem is not related to Islam, when everyone can perfectly well see that it is.

“If mainstream governments keep letting cultural sensitivities stand in the way of a robust assessment of the situation, then the far-Right will only exploit this issue further, and turn to ever more reductionist and populist solutions.”

Paris attacks put dagger through heart of liberal Europe
Attacks threaten viability of Schengen agreement and the vision of tolerant, multi-cultural society that is «essence» of Europe, analysts warn