Tavle

VG mener at russergrensa ikke må stenges. Det er et nederlag. VG tviler på at flyktningestrømmen er styrt fra Moskva, men tror løsningen på å stoppe strømmen ligger der. Det å hevde suverenitet over egen grense er ikke bra i følge VG.

De føyer også til at murmansk-regionen neppe er interessert i å huse tusenvis av arbeidsledige fremmedarbeidere.

Vi som bor i Norge erfarer at norske myndigheter derimot, de tar gjerne i mot flere arbeidsledige som kan bli brukere av NAV.

Det er riktignok slik at de lokale russiske myndighetene er nødt til å la folk slippe gjennom områdene nær grensen. Men når de gjør det, så kan det skyldes andre ting enn instrukser fra høyeste hold. Murmansk-regionen er neppe interessert i å huse flere tusen arbeidsløse fremmedarbeidere. Dessuten kan det være penger å tjene på å legge til rette for slike ruter for mennesker som vil til vesten.

Selv om ikke problemene på Storskog skyldes politikk bestemt i Moskva, så kan løsningen ligge der. Saken er nå løftet opp på høyt nivå mellom norske og russiske myndigheter, og det arbeidet må vi håpe gir resultater, Hverken Norge eller Russland er tjent med økt spenning på grensen mellom de to landene. I denne situasjonen gjør Norge klokt i å følge de solide prinsippene som gjennom mange år er etablert i forholdet til Russland. Vi må være faste og forutsigbare, og holde oss til inngåtte avtaler, traktater og etablert praksis. Ikke miste hodet og henfalle til høyrøstet og grunn populisme. Regjeringen ser ut til å følge den første linjen, nå må regjeringspartiene følge etter.VG mener