Kort

127.000 arbeidstagerre uten jobb, dette er 4,6% av arbeidsstokken. Antall arbeidsløse kan stige til 6%, men fortsatt er det vist noen som mener at vi trenger flere. Klassekampen