Kort

Simon Sebag Montefiore kjent for flere bøker om Russland og dets herskere, trekker i NYT de historiske linjene for russisk inngripen i Midtøsten fra tidligere tider frem til i dag.

Les også

Les også