Kort

Gakk så hen til Aksaray-plassen, og medbring 5.000 euro for et syrisk av slagsen (hvis De ikke er syrer). Berlingske

Les også

Les også