Kort

452 flere enn uken før. Med samme tilstrømning i ett år, ville det komme ca. 65.000 (litt flere enn antall nyfødte). Dagbladet