Innenriks

Arbeiderpartiet er størst blant de ca 230 000 personene som har brukt Dagbladets valgomat.

Det faktum at FrP er nest størst er den virkelige nyheten når det gjelder denne valgomaten, men Dagbladet markerer heller med fete typer at Arbeiderparti er størst.

Over 230 000 har tatt Dagbladets valgtest. Flest er enige med Arbeiderpartiet
Blant Dagbladets lesere kommer Ap best ut, deretter FrP.

Resultatene fra Dagbladets valgomat
Parti Antall Prosent
Arbeiderpartiet 72995 31,3 %
Fremskrittspartiet 52247 22,4 %
Høyre 35780 15,3 %
Sosialistisk Venstreparti 18217 7,8 %
Senterpartiet 15873 6,8 %
Rødt 12058 5,2 %
Venstre 9336 4,0 %
Miljøpartiet De Grønne 9292 4,0 %
Kristelig Folkeparti 6297 2,7 %
Valgte nøytralt på alt
1132 0,5 %
Totalt 233227