Sakset/Fra hofta

Frp-leder Siv Jensen må nok ha satt en støkk i venstresiden med sitt valgkamputspill hvor hun sier at kommunene ikke må føle seg presset til å ta imot Syria-flyktninger. Siden utdypet hun diskusjonen ved å fastslå at stortingsvedtaket om flyktningenavtalen i uke 25 har resultert i økt tilstrømning av syrere til Norge.

TV2 har da også offentliggjort ukentlige tall som viser en oppadgående trend i de snart to månedene som er gått siden vedtaket – fra ca. 40 syriske asylsøkere pr. uke til ca. 130.

Jensen antyder altså en årsakssammenheng som virker plausibel, gitt at asylbransjen raskt oppfatter politiske signaler.

Det er i det hele tatt en veldig vanskelig påstand å avsanne, men Ap-leder Jonas Gahr Støre syntes nok ikke han kunne la den stå uimotsagt. Det politiske spillet består jo (som Ap.s Helga Pedersen ved en anledning var så uforsiktig å si rett ut) ofte av å sette motstanderen i dårligst mulig lys – om nødvendig ved å ofre den intellektuelle redeligheten.

Konsekvensen er at Støres forsøk på å gjendrive Jensens hypotese, overhodet ikke berører argumentasjonen hennes:

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, som gikk i bresjen for flyktningavtalen, mener Siv Jensen trikser med tallene når hun kobler den med flere asylsøkere.

Hva består triksingen i? Det unnlater han behendig å gå nærmere inn på.

– Dette er en valgkampspekulasjon som er veldig useriøs, sier Støre til TV 2.

– Det faller inn i et mønster om at når regjeringen for utfordringer, skal de skylde på andre og gjerne på Arbeiderpartiet.

Ap-lederen tar altså ikke stilling til substansen i det Frp-lederen sier, men klassifiserer innholdet som en del av en større mengde, som forhåpentligvis for Støre er såpass illeluktende i seg selv at odøren sprer seg til Jensens teori om årsakssammenheng mellom politikk og menneskestrøm.

For å hente mer ammunisjon til nedskyting av Jensens teori, forteller Støre om hvor stort flertall det var for vedtaket:

Et bredt stortingsflertall inkludert Høyre, som er hennes regjeringspartner, har sluttet opp om dette ganske entusiastisk.

Kan ikke et vedtak gi uønskede konsekvenser når Ap. og Høyre har stått sammen om det?

Jonas_Gahr_Støre_undated

Støre er nok godt fornøyd med hvordan denne briljante analysen har svekket hypotesen, og setter inn nødestøtet:

– Så dette faller på sin egen urimelighet, og er egentlig ikke en visestatsminister verdig, sier Støre.

Mon tro om det er mer nærliggende å spørre seg hvorvidt det er en opposisjonsleder verdig ikke å ha noen politisk substans?

Får folk mindre tro på at et signal om å ta imot flere syrere, faktisk resulterer i ankomst av flere syrere etter å ha hørt på dette?

 

TV2