Kort

Først så er man for fri flyt, og så skal man rydde opp i virkningene av flyten. VG