Nytt

Den europeiske sentralbanken bestemte seg søndag for likevel å støtte greske banker. Det var en stund tegn til at Sentralbanken ville strupe likviditeten til greske banker. Det ville vært kroken på døra for Hellas.

Men i siste øyeblikk ombestemte ECB seg.

Spørsmålet er om det vil utsette det som virker som et uunngåelig resultat: Gresk utmeldelse av euroen. Det EU kan bestemme er måten dte skjer på. Skal det være kaotisk, eller styrt. Hvis Brussel er smarte legger de et løp som ikke setter altfor mye vondt blod.

Det var regjeringens forslag om folkeavstemning som var dråpen for EU. Forslaget ble bekreftet av nasjonalforsamlingen. Den skal avholdes etter en uke, men det er allerede flere dager etter at siste frist for Hellas er utløpt.

På EU virker dette provoserende. Som at grekerne ikke tar EU på alvor.

kilde: BBC