Kort

En meningsmåling på arabisk Al-Jazeera (størst publikum i Egypt og Saudi-Arabia) viser at 81 % av respondentene støtter IS. Stor feilmargin, men lell. Breitbart

Les også

Les også