Kort

Vi skrev i går at det var stillere fra Tariq Ramadan enn det pleide å være. Men vips! så er han på talerstolen i Litteraturhuset. Det er Samarbeidsrådet for Tros-og livssyn som er arrangør.

STLs Gjestebud 2015

Professor Tariq Ramadan: Clash of values in European secular societies – liberal and conservative (illiberal) responses

Torsdag 9. april kl. 0900, i Wergeland
Gratis
Arrangør: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Tariq Ramadan, professor i islamstudier ved Universitetet i Oxford, blir av mange regnet som en av de viktigste intellektuelle i vår tid, og er blant annet kjent for sitt brobyggerarbeid mellom islam og Vesten. I bøker som Radical Reform er hans uttalte prosjekt å etablere et teologisk og filosofisk grunnlag for et moderat, sekulært islam.

Gjennom det årlige Gjestebudet ønsker Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) å legge et grunnlag for en informert og opplyst debatt rundt tros- og livssynsspørsmål.

Se arrangementet på Facebook her
Påmelding: stl@trooglivssyn.no

Program
09.00 Åpning av Gjestebudet v/ leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys
09.10 Introduksjon ved konferansier Ingrid Vik, religionshistoriker
09.15 Hilsen v/ statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Kulturdepartementet
09.20 Professor Tariq Ramadan
Clash of values in European secular societies – liberal and conservative (illiberal) responses
10.30 Pause
10.50 Respondenter
Sindre Bangstad, sosialantropolog og forsker ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.
Laila Bokhari, statssekretær, Statsministerens kontor.
Knut Vollebæk, leder i romanifolket/-taterutvalget. Tidligere utenriksminister.
Nils August Andresen, redaktør i Minerva.
12.10 Lunsj
13.10 Utdeling av STLs dialogpris 2015
13.30 Panelsamtale
14.45 Avsluttende kommentar og oppsummering v/ Ingrid Vik

 


Arrangør og tekst: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
For spørsmål om innhold, deltakere eller eventuelt billettsalg, ta kontakt direkte med arrangør.