Hellas’ forsvarsminister truer med å utstede papirer til 10.000 illegale innvandrere hvis EU lar landet gå konkurs. Grensen mellom Hellas og Tyrkia er EUs frontlinje for både illegale immigranter og jihadister.

Hellas forsøker å få EU og International Monetary Fund (IMF) til å fortsette å betale på miliardgjelden. Uten denne økonomiske støtten vil Hellas gå konkurs i slutten av denne måneden.

Forsvarsminister Panos Kammenos sier:

«If they deal a blow to Greece, then they should know the the migrants will get papers to go to Berlin,” he said.

«If Europe leaves us in the crisis, we will flood it with migrants, and it will be even worse for Berlin if in that wave of millions of economic migrants there will be some jihadists of the Islamic State too.”

panos_thegreek_3225404b

Vi er ferdige med å leke nå. Bla opp, ellers tømmer vi landet for jihadister og illegale innvandrere!

I forrige uke sa Hellas’ utenriksminister, Nikos Kotzias, det samme til sine EU kolleger: Hvis Hellas blir tvunget ut av euroen så vil EU til gjengjeld få «tens of millions of immigrants and thousands of jihadists”.

Dette har EU all grunn til å ta alvorlig og EU-kommisjonen ble såpass urolige at de i forrige uke søkte etter forsikringer om at «no measures to open up detention centres are being taken”.

Europa ligger helt åpent i og med Schengen-avtalen. Hvis Hellas gjør alvor av truslene om å åpne grensen mot Tyrkia, vil Tyskland sannsynligvis motta de fleste fordi de allerede har en stor tyrkisk populasjon.

Greece and its eurozone creditors agreed two weeks ago to extend the Greek bailout but negotiations with the new government have run in trouble threatening to cut Athens off from funds by the end of March.

Hellas har ingen penger til å ta seg av den økende strømmen av immigranter fra Midt-Østen og Afrika og uten EU-støtte risikerer de økonomisk kollaps med fattigdom og anarki.

The Mirror gjør valget enkelt for leserne med overskriften: «Greece warns Europe: End bailout and we will flood you with jihadists». På slutten av artikkelen har de lagt inn en meningsmåling: «Should the EU continue bailout payments to Greece?» Med alternativene «ja» eller «nei».

Virkeligheten i Europa må synes fjern sett fra SSBs kontorer hvor de i årevis har forventet en utflatning i innvandringen når Norges økonomi dabber av fordi landet vårt da vil bli mindre attraktivt å innvandre til.

Get real. 

telegraph.co.uk