Ukrainas statsminister Arsenij Jatsenjuk at Vladimir Putin vil ta hele Ukraina og benytte alle midler – militære, økonomiske – terror – for å nå sitt mål. Han vil bruke splitt og hersk mot EU. Han tror ikke Europa har forstått alvoret.

Det er lett for EU å ofre Ukraina, men det vil Europa en dag komme til å angre. Putin har åpnet en krig mot den frie verden. Intet mindre, mener Jatsenjuk.

In an interview with The Sunday Times, Yatsenyuk accused the Russian president of trying to recreate “something resembling the Soviet empire”, which would mean the end of an “independent” Ukraine.

“Putin wages a war against the free world and Ukraine has become a battlefield,” said Yatsenyuk. “His goal is to eliminate Ukraine, take control of its entire territory and show the West that his world of autocracy, dictatorship and kleptocracy has succeeded.”

Likening Ukraine’s position to that of Britain during the Second World War, Yatsenyuk said the West should brace for a “long-lasting” conflict in his country that could spill over into the EU if left unconfined.

“Today Ukraine is defending Europe, we are defending Romania, Latvia, Lithuania, Estonia, Hungary — even France and Germany,” he said.

“Putin is in full confrontation with the West. He wants to split the European Union, escalate tension among its member states, and split the unity between the EU and the United States.”

Det var terrorangrep i Kharkov sist uke. Tre mennesker ble drept. I Kiev var det regjeringsfiendtlige demonstrasjoner. Jatsenjuk tror Putin står bak. Han forsøker å infiltrere over alt hvor han kan. Han støtter flere ny høyrepartier i Europa. Putins renkespill må ikke undervurderes. Kun hvis han møter en samlet front vil Putin trekke seg tilbake. Der han føler han har spillerom vil han gå på offensiven.

“The only option is to act in concert and respond to Putin’s aggression in a very bold, strong, solid and tough way — this is the only language Putin understands,” he said.

Men vil EU kunne samle seg? Det er illevarslende at Tyskland stiller seg avvisende til å levere våpen til Ukraina. Putin vil ta det som tegn på at EU avskriver ytterligere offensive tiltak. Det er nettopp denne defensive holdningen som gir ham blod på tann.

 

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/article1525284.ece