De danske reaksjoner på terroren er et ekko av 22/7: Venstrefløyen sier at man ikke må lage splittelse, at det er viktig å stå sammen. Man må ikke peke fingre. Det sier de fordi de selv kan bli pekt fingere ad: Det er venstrefløyen som har stått for masseinnvandringen og en snillistisk kriminalpolitikk.

Egentlig betyr «la-oss-holde-sammen-linjen» at «dere tenker vel ikke holde oss ansvarlig»?

 

Jeg tror at den største fare lige nu er, at angst og mistro breder sig borger og borger imellem. Derfor må vi arbejde for at angst og fjendebilleder, ikke bliver det, som styrer vores handlinger og prioriteringer i de kommende uger. Ikke mindst på min egen arbejdsplads Christiansborg. Situationen er alt for alvorlig til den slags pegen-fingre-retorik.

Det folketingsrepresentanten Uffe Elbæk mener er: «Dere er vel ikke så slemme at dere vil holde oss ansvarlig»? «Dere kan vel ikke mene at vi kan gis ansvar for en slik uhyrlighet». Slik forsøker man å formulere moralske spørsmål som skal presse borgeren til å svare: – Nei, selvfølgelig, så onde er vi ikke.

Levde venstresiden etter den regelen etter 22/7 og unnlot å «peke fingre»?

Hvor dårlig hukommelse tror de borgerne har?

 

http://politiken.dk/debat/profiler/uffeelbak/ECE2548448/den-stoerste-fare-lige-nu-er-at-angst-og-mistro-breder-sig-mellem-borgerne/