Kort

Sykehusene i Skåne har kapasitetsproblemer. Er Sverige forberedt på 100 000 nye flyktninger per år?

Överbelagt och ständig brist på vårdplatser. På Helsingborgs lasarett drabbas även de allra sjukaste, cancerpatienterna. Men det är kris på alla de skånska akutsjukhusen.

—-

I Helsingborg fick det i januari följden att prioriterade canceroperationer ställdes in. Det saknades plats att lägga in patienterna efteråt.

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/02/04/skanes-sjukhus-overfulla/