Innenriks

Avinor – det statlige selskapet som eier og driver de fleste flyplassene i Norge – har planer om å finansiere nye fasiliteter for drosjene som trafikkerer Stavanger lufthavn, herunder også et muslimsk bønnerom, med en avgift på 30 kroner pr. tur, som til syvende og sist vil belastes passasjerene.

Rogalands Avis har vært i kontakt med Avinor-talsmann Øystein Høsteland Sundby. Det viser seg at det er en form for påtrengende religionsutøvelse, tradisjonelt svært fremmed for norsk arbeidsliv, som nå premieres:

– I møter med taxinæringen har vi åpnet for å konstruere et bygg som kan inneholde bønnerom, oppholdsrom og toalettfasiliteter, sier Høsteland Sundby til RA.

– Slik det er nå støter ansatte og passasjerer på muslimer i bønn i både parkeringshus og terminaler. Det er ugreit for dem, og litt ubekvemt for dem som tilfeldigvis går forbi under seansene, forteller Høsteland Sundby.

Som så ofte før, er det også denne gangen tale om en selvpålagt tilpasning. Avinor-talskvinne Elisabeth Strømstad sier dette til avisen:

– Næringen har ikke gitt uttrykk for at de ønsker bønnerom, men det forslaget har et lite bakteppe. Forholdene i dag hvor mennesker ber i avgangs- og parkeringshaller er ikke verdige. Verken for passasjerene eller dem som skal utføre sin religion, sier Strømstad, som mener det er på tide å endre forholdene.

Sånn som «kulturmøtet» fungerer i Norge, er det noen helt bestemte nyankomne som får det som de vil, og den opprinnelige befolkningen som gir etter – og betaler for ettergivenheten for å slippe å se den nye virkeligheten.

 

Avinor tar seg ekstra betalt: Du må betale for bønnerom