Kort

Sverige gav opphold til 63.000 asylsøkere i fjor. 38.000 kom fra Syria, 11.500 fra Eritrea, 4.800 fra Somalia, 3.100 fra Afghanistan. Dagbladet

Les også

Les også