Kort

Medlemmer av kameratgjeng i Fredrikstad med vanlige jobber, forhåpninger og adferdsmønstre, dro til Syria én etter én. NRK

Les også

Les også