Kort

FFI-Stenersen: Enkeltpersoner står bak 40 % av terror­plottene nå, mot 10 % før. Vanskeligere å avverge. VG

Les også

-
-
-
-
-