Kort

52 % av beboerne på krisesentre søker beskyttelse mot voldsutøver med utenlandsk opprinnelse. Dagbladet

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også