Kort

Positivt at man spør velrennomerte norske fagfolk, men kan enigheten tyde på litt faglig innestengt luft? VG

Les også

Les også