Kort

Friskt bidrag til krenkelsesdebatten av Tommy Sørbø i Dagbladet.

Les også

Les også