Kort

Ulovlig innvandrer som gikk under jorden (fikk senere oppholds­tillatelse) og måtte fratre verv pga. underslag, er blitt svensk statsråd. Dagens Industri

Les også

Les også