Kort

Sex mellom to voksne søsken burde ikke det være straffbart, ifølge Det tyske etikkrådet som består av 26 regjeringsoppnevnte medlemmer. Regjeringen er ikke enig. VG

Les også

Les også