Hanne Skartveit konstaterer at de voksne oftere ikke klarer å gjøre barna til livsdugelige personer. VG

Les også