Kort

53-47 i separatistenes disfavør blant dem som har bestemt seg på siste måling. Utfallet likevel ikke gitt. The Guardian

Les også

Les også