Asylsøkere og personer med ulovlig opphold i Norge er klart overrepresentert i antall siktelser. UDI

Les også