Sakset/Fra hofta

Det begynner etterhvert å bli ganske mange oppegående personer som gir uttrykk for de store sosiale kostnadene ved masseinnvandringen til Europa.

Det nærmer seg ti år siden Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttalte at hele den norske oljeformuen kan gå tapt dersom velferdsstaten forsøkes opprettholdt med den forholdsvis lave yrkesdeltagelsen hos innvandrere. Den danske Rockwool-stiftelsen kom til lignende konklusjoner omtrent samtidig. Beregninger utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Frisch-senteret forteller den samme historien.

Den for Document-lesere ikke ukjente forfatteren og Financial Times-skribenten Christopher Caldwell slo for noen år siden fast at Europa forsøkte å løse midlertidige økonomiske problemer ved å gjøre permanente demografiske endringer som kommer til en pris som risikerer å oppleves uforholdsmessig høy. Oxford-økonomen Paul Collier skrev i sin bok Exodus i fjor at det finnes et kritisk nivå for innvandringen som gir negativt resultat for vertsbefolkningene dersom dette overstiges.

Nå har enda en fremstående akademiker, en venstreorientert sådan, nådd samme konklusjon. Cambridge-økonomen Robert Rawthorn sier i en ny rapport at masseinnvandringen til Storbritannia vil resultere i lavere generell levestandard fordi de økonomiske fordelene ikke veier opp for rekken av ulemper som følger av en stadig voksende befolkning.

Professor Robert Rowthorn, Emeritus Professor of Economics at Cambridge University and a longstanding adviser to Whitehall departments, said the economic advantages of immigration are ‘unlikely to be very large’.

But the downside – from building on the green belt to the overcrowding of cities – means that the consequences of large-scale immigration ‘are mostly negative for the existing population of the UK and their descendants’.

Dette skyldes ikke minst de synkende lønningene for den lavest kvalifiserte arbeidskraften, samt presset på boligmarkedet og offentlige tjenester som skoler, sykehus, vannforsyning og transport.

I likhet med Caldwell finner Rowthorn at prisen for de, små om noen, økonomiske fordelene er altfor høy:

He said in a landmark report for the Civitas think tank: ‘Unrestrained population growth would eventually have a negative impact on the standard of living through its environmental effects such as overcrowding, congestion and loss of amenity.

‘Such losses would ultimately outweigh the small gain in average wages apparently resulting from mass immigration.’

Rowthorn bekrefter et annet av Caldwells funn, nemlig at masseinnvandringen ikke vil gi de skatteinntektene som trengs for å finansiere fremtidens pensjoner:

‘If many of the immigrants fail to get jobs, or if they end up in low skill jobs or displace native workers, large-scale immigration will have a negative impact on GDP per capita and on government finances,’ he added.

Innsikten er på bordet. Når skal politikken reagere?

 

Daily Mail: How mass migration hurts us all