Kort

Hamas triumferer over IDFs 43 falne (foto), men israelerne er enige om målet: at konflikten ender med at Israel er blitt tryggere enn før.  Times of Israel