Kort

ISIL og andre jihadgrupper er inntil videre mer opptatt av territoriell konsolidering og innbyrdes konkurranse enn terror mot Vesten, ifølge Thomas Hegghammer.

Les også

Les også